En ny typ av steviolglykosider är godkänd – och nuvarande form byter namn

EU-kommissionen har nyligen godkänt en ny form av steviolglykosider vilka är framställda med hjälp av en enzymatisk process. Dessa skiljer sig från E 960 (Steviolglykosider) som framställs mha vattenextraktion ur bladen från Stevia rebaudiana, följt av omkristallisering.

Den nya formen av Steviolglykosider heter E 960c; Enzymatiskt framställda steviolglykosider. För att öka tydligheten när det gäller vad som skiljer de två formerna åt har E 960 bytt namn till E 960a; Steviolglykosider från Stevia.

Företagen har till och med den 1 februari 2023 på sig att göra märkningsförändringarna.

Ändringen finns beskriven i EU-förordning 2021/1156 vilken är en ändringsförordning till två EU-förordningar;

-EU-förordning 1333/2008 om livsmedelstillsatser och  

-EU-förordning 231/2012 med specifikationer för livsmedelstillsatser.

I bilaga II till 2021/1156 syns hur EU-förordning 231/2012 ska ändras för att även inkludera en beskrivning av E 960c, dess framställning och sammansättning.