Bara en vecka kvar nu till årets Märkningsdag!

Vi ser fram emot att välkomna Björn Andersson, från Förpackningsinsamlingen (FTI) som en av våra talare.

Med sitt rikstäckande insamlingssystem för förpackningar har FTI ända sedan det bildades 1995, hjälpt företag att lösa sitt producentansvar.   

Förpackningsmärkningen är en del av ett gemensamt nordiskt skyltsystem för samtliga avfallsfraktioner Det är framtaget av Avfall Sverige (kommunernas branschorganisation för avfallshantering) tillsammans med motsvarande organisationer i Norge och Danmark, med inspel från FTI och de som producerar förpackningar. Björn ger oss en presentation om hur systemet fungerar och används idag.

Vi är glada att ha med Björn bland talarna på Märkningsdagen!

Läs mer och anmäl dig här: https://markningsdagen.se/anmalan-2/