Anna Wedholm, är med och arrangerar Märkningsdagen

Anna Wedholm, en av våra härliga medarbetare på Herax Food Solutions. Hon arbetar med livsmedelssäkerhet och kvalitet och hon är med och arrangerar Märkningsdagen.

Hon har lång erfarenhet av myndighetsarbete där hon bl a arbetat som rådgivare i frågor kring tillämpning av livsmedelslagstiftning.

En viktig målsättning med informationsförordningen och andra EU- förordningar är att reglerna ska tillämpas lika i alla EU-länder. Det fungerar i de flesta fall bra tack vare EU-gemensamma vägledningar och annan information. Men i vissa fall finns det skillnader i hur reglerna tolkas, vilket blir viktigt att ta hänsyn till om en och samma förpackning ska fungera på flera marknader. Anna Wedholm på Herax Food Solutions delar med sig av ett antal exempel som kan vara bra att känna till och några goda märkningsråd.  

Läs mer om Märkningsdagen: https://markningsdagen.se/program-2/