En ny typ av steviolglykosider är godkänd – och nuvarande form byter namn

EU-kommissionen har nyligen godkänt en ny form av steviolglykosider vilka är framställda med hjälp av en enzymatisk process. Dessa skiljer sig från E 960 (Steviolglykosider) som framställs mha vattenextraktion ur bladen från Stevia rebaudiana, följt av omkristallisering. Den nya formen av Steviolglykosider heter E 960c; Enzymatiskt framställda steviolglykosider. För att …

Välkommet märkningsverktyg

EU:s nya märkningsverktyg FLIS (Food Labelling Information System) är verkligen välkommet. Det har aldrig varit enklare att snabbt får en samlad bild över vilka obligatoriska uppgifter som ska finnas med i märkningen inom olika produktkategorier. Om du behöver mer hjälp med hur vissa regler ska tolkas eller en granskning av …

Övergångsregeln för närings- och hälsopåståenden i varumärken slutar gälla

I dagsläget får vissa varumärken och märkesnamn som antyder ett närings- eller hälsopåstående användas utan att de följer reglerna i förordningen om närings- och hälsopåståenden, förordning (EG) nr 1924/2006. Undantaget gäller bara produkter som funnits före 1 januari 2005. Det kan till exempel vara produkter där varumärket antyder en hälsoeffekt …

Märkningsdagen 2020

Torsdagen den 10 december genomförde vi Märkningsdagen tillsammans med Advokatfirman MarLaw. Speciellt för i år var att endast 8 deltagare var med på plats och resten deltog digitalt. Fördelen med det nya upplägget var att många fler kunde vara med. Det är vi glada för, och vi vill tacka alla …

Vegokorv och vegoburgare – namn som får leva kvar

I förra veckan röstade EU-parlamentet nej till ett förslag som skulle innebära att vegetariska produkter inte längre skulle få benämnas som exempelvis korv, burgare, schnitzel eller färs. Det innebär alltså att namn som exempelvis sojakorv, vegoburgare, vegoschnitzel eller vegofärs kommer gå fortsatt bra att använda.   EU-parlamentet röstade däremot för ett annat förslag som också rör benämning av vegetabiliska produkter. Det gäller en åtstramning angående marknadsföring av vegetabiliska alternativ till mejeriprodukter. Att …

EU-kommissionen föreslår uppskjutet ikraftträdande av ny lagstiftning om ekologisk produktion och märkning

Den 4 september meddelade EU-kommissionen att man föreslagit ett uppskjutande av ikraftträdanden av förordning 2018/848 om ekologisk produktion och märkning med ett år. Detta efter önskemål från många medlemsstater som har försenats i sitt implementationsarbete med anledning av coronakrisen. Den 4 september tillkännagav EU-kommissionen att man föreslagit att skjuta upp …

Herax var med på Livsmedelsverkets vintermöte

Varje år anordnar Livsmedelsverket ett möte för livsmedelsföretagare, företrädare för branschorganisationer, konsumentföreningar m.fl. I år handlade mötet om livsmedelsbedrägerier, food fraud. Temat var Tillsammans mot livsmedelsbedrägerier. Vi fick bl.a. höra om Livsmedelsverkets kartläggning över fuskets omfattning och karaktär i Sverige samt ett antal goda exempel på hur livsmedelsföretag arbetar för …