Nya regler om transfett

Förordning (EU) 2019/649 innebär att annat transfett än sådant som förekommer naturligt i animaliskt fett begränsas till högst 2 gram per 100 gram fett i livsmedel som är avsedda för slutkonsumenter och i livsmedel som är avsedda för leverans till detaljhandeln.

https://www.livsmedelsverket.se/om-oss/lagstiftning1/gallande-lagstiftning/eg-forordning-19252006