Näringsberäkningar

Vi kan hjälpa ert företag med näringsberäkningar av era livsmedel, såväl genom analys av ett ackrediterat laboratorium alternativt beräknade utifrån
Livsmedelsverkets näringsdatabas.