VALERIA LAZAKOVICH

Konsult inom livsmedelssäkerhet och kvalitet.

Valeria är nutritionist, även kallat näringsfysiolog som har kunskap om nutrition från en molekylär nivå till ett folkhälsoperspektiv. Sedan examen har hon arbetat som nutritionistassistent på en hälso- och träningsapp. Där har hon arbetat med näringsberäkningar, receptframtagning, översättningar och andra nutritionsrelaterade frågor. Valeria har även gjort en forskningssammanställning tillsammans med Lantbrukarnas Riksförbund (avdelning LRF Mjölk) kring frukostens betydelse för barns hälsa och skolprestation.

På Herax Food Solutions AB arbetar Valeria med märkningsgranskning, näringsberäkning och livsmedelslagstiftningsfrågor.

__________

Food safety and quality consultant.

Valeria is a nutritionist, otherwise known as a nutritional physiologist, with expertise in nutrition from a molecular level to a public health perspective. After graduating, she worked as a nutritionist assistant on a health and fitness app, which involved nutritional calculations, recipe development, translations and other nutrition-related matters. Valeria has also written a research summary in collaboration with the Federation of Swedish Farmers – LRF, Dairy department, on the importance of breakfast to children’s health and performance at school.

At Herax Food Solutions AB, Valeria works with label inspection, nutritional calculation and food legislation issues.

valeria.lazakovich@heraxfood.se
(+46) 0735 – 12 96 69