VALERIA LAZAKOVICH

Konsult inom livsmedelssäkerhet och kvalitet.

Valeria är nutritionist, även kallat näringsfysiolog som har kunskap om nutrition från en molekylär nivå till ett folkhälsoperspektiv. Sedan examen har hon arbetat som nutritionistassistent på en hälso- och träningsapp. Där har hon arbetat med näringsberäkningar, receptframtagning, översättningar och andra nutritionsrelaterade frågor. Valeria har även gjort en forskningssammanställning tillsammans med Lantbrukarnas Riksförbund (avdelning LRF Mjölk) kring frukostens betydelse för barns hälsa och skolprestation.

På Herax Food Solutions AB arbetar Valeria med märkningsgranskning, näringsberäkning och livsmedelslagstiftningsfrågor.