STINE SCHAUMBURG-MÜLLER


Fødevarekonsulent

Stine har en bachelor i ernæring og sundhed samt en kandidat i gastronomi og sundhed. Hun har mange års erfaring inden for mærkning af fødevarer, da hun har arbejdet i to forskellige kvalitetsafdelinger indenfor detailhandlen, hvor hun har siddet med mærkning af private label fødevarer. Derudover har hun haft ansvaret for kontrol af specifikationer, udarbejdelse af deklarationer, korrektur af artwork, tjek af anprisninger, sensoriske test af fødevarer, kundereklamationer og tilbagekaldelser. På Herax Food Solution AB arbejder Stine med mærkning af fødevarer, fødevarelovning, oversættelser m.m. i forhold til det danske marked.

__________

Konsult inom regelverk gällande livsmedel

Stine har en kandidatexamen i kost och hälsa samt en magisterexamen i gastronomi och hälsa. Hon har mångårig erfarenhet av livsmedelsmärkning då hon har arbetat på två olika kvalitetsavdelningar inom detaljhandeln där hon har ansvarat för märkning av egna märkesvaror. Dessutom har hon ansvarat för kontroll av produktspecifikationer, utarbetande av deklarationer, korrekturläsning av förpackningstexter, utredning av reklamationer, sensorisk testning av mat, kundklagomål och återkallelser. På Herax Food Solution AB arbetar Stine med livsmedelsmärkning, livsmedelslagstiftning, översättningar m.m. ägnade till den danska marknaden.

__________

Food safety and quality consultant.

Stine holds a bachelor’s degree in nutrition and health and a master’s degree in gastronomy and health. She has many years’ experience in food labelling through her work in two different quality departments in the retail trade, where she was responsible for labelling private label products. She was also responsible for checking product specifications, preparing declarations, proofreading packaging texts, investigating complaints, sensory testing of food, customer complaints and recalls. At Herax Food Solution AB, Stine works with food labelling, food legislation, translations, etc. for the Danish market.

stine.schaumburg@heraxfood.se
(+46) 0708-10 68 64