MATILDA WICKSTRÖM

Konsult inom regelverk gällande textilier och kemiska ämnen.

Matilda är utbildad inom textil och miljövetenskap. Hon har erfarenhet inom CLP, REACH och detergentförordningen, även mångårig erfarenhet inom sömnad. På Herax Food Solutions AB arbetar Matilda med granskning och märkning av kemiska, kosmetiska och textila produkter.

__________

Consultant specialising in regulations regarding textiles and chemical substances.

Matilda’s educational background is in textiles and environmental science. She has experience in CLP, REACH and the detergents regulation, as well as many years’ experience in sewing. At Herax Food Solutions AB, Matilda works with the inspection and labelling of chemical, cosmetic and textile products.

matilda.wickstrom@heraxfood.se
(+46) 0708 – 10 51 74