LOTTA HOPPE

Administratör och kvalitetssamordnare

Lotta är administratör och kvalitetssamordnare på Herax Food Solutions AB. Hon arbetar bl a med löpande administration, uppdatering av hemsidan och våra sociala kanaler. (Herax Food Solutions finns i dag på Facebook och Linkedin.)

__________

Administrator and quality coordinator

Lotta is an administrator and quality coordinator at Herax Food Solutions AB. Her tasks include day-to-day administration, updating the website and our social channels. (Herax Food Solutions can currently be found on Facebook and LinkedIn.)

lotta.hoppe@heraxfood.se
(+46) 0708-10 14 78