LOTTA HOPPE

Administratör och kvalitetssamordnare

Lotta är administratör och kvalitetssamordnare på Herax Food Solutions AB. Hon arbetar bl a med löpande administration, uppdatering av hemsidan och våra sociala kanaler. (Herax Food Solutions finns i dag på Facebook och Linkedin.)