JASMINE GUSTAFSSON

Juniorkonsult inom livsmedelssäkerhet och kvalitet.

Jasmine har en kandidat i Kostvetenskap och har främst arbetat som kvalitetsansvarig i livsmedelsbutik. Hon har bred kunskap inom exempelvis livsmedelssäkerhet, hygien, och produktkunskap. På Herax arbetar Jasmine med att bl.a. granska produktmärkning på både livsmedel och non-food, hantera frågeställningar rörande produktmärkning och lagstiftning kring dessa i Skandinavien och att utreda att produkter, råvaror och tillsatser är i enlighet med gällande lagstiftning.

jasmine.gustafsson@heraxfood.se

Tel: 070 8 10 15 84