HEETEAK KANG

Juniorkonsult inom kemi och toxikologi.

Heeteak har en kandidat i nutrition och master i toxikologi. Hans främsta kunskaper ligger inom lagstiftning för kemikalier, tvättmedel, biocider och kosmetikaprodukter. På Herax jobbar Heeteak främst med att hantera frågor gällande kemikalier, biocider och tvättmedel, granskning av produkter (enligt EG 1272/2008) och säkerhetsdatablad som används i Norden. Dessutom ansvaring för produktregistrering och hantering av kemikalier.

heeteak.kang@heraxfood.se

Tel. 070 810 14 78 

Related Posts