CECILIA ÅLHED

Konsult inom livsmedelssäkerhet och kvalitet.

Cecilia har en masterexamen i kostvetenskap och är utbildad kostvetare. Sedan examen har hon arbetat på både små och stora livsmedelsföretag med bland annat sensoriska analyser, konsumentfrågor, produktreklamationer och produktutveckling. På Herax Food Solution AB arbetar Cecilia framför allt med märkningsgranskning och regelverksfrågor som rör livsmedel.