ANNELI ANGENBERG

Konsult inom livsmedelssäkerhet och kvalitet.

Anneli är kostvetare med inriktning livsmedelssäkerhet och har under flera år arbetat med livsmedeltillsyn för en större kommun. Där har hon fokuserat på kontroll av kosttillskott, grossister och e-handel. På Herax Food Solutions AB arbetar Anneli med regelverksfrågor och märkningsgranskning.

__________

Food safety and quality consultant.

Anneli is a nutritionist specialising in food safety who, for several years, worked with food inspection for a large municipality, where she focused on the control of food supplements, wholesalers and e-commerce. At Herax Food Solutions AB, Anneli works with regulatory affairs and label inspection.

anneli.angenberg@heraxfood.se
(+46) 0708 – 10 15 84