ANNELI ANGENBERG

Konsult inom livsmedelssäkerhet och kvalitet.

Anneli är kostvetare med inriktning livsmedelssäkerhet och har under flera år arbetat med livsmedeltillsyn för en större kommun. Där har hon fokuserat på kontroll av kosttillskott, grossister och e-handel. På Herax Food Solutions AB arbetar Anneli med regelverksfrågor och märkningsgranskning.