ANNA WEDHOLM

Konsult inom livsmedelssäkerhet och kvalitet.

Anna är livsmedelsagronom och har doktorerat inom mjölkproduktlära. Sedan examen 2008 har Anna arbetat med produktutveckling och kvalité på ett hälsokostföretag. Anna har även tio års erfarenhet av myndighetsarbete från Livsmedelsverket. Där har hon arbetat som rådgivare mot företag och kontrollmyndigheter i frågor som rör tillämpning av livsmedelslagstiftningen. På Herax Food Solutions AB arbetar Anna med regelfrågor, märkningsgranskning och utbildningar.

__________

Food safety and quality consultant.

Anna is a food agronomist and holds a doctorate in dairy product science. Since graduating in 2008, Anna has worked with product development and quality at a health food company. She also has ten years’ experience in regulatory work from the Swedish Food Agency, where she worked as an advisor to companies and regulatory authorities in matters relating to the application of food legislation. At Herax Food Solutions AB, Anna works with regulatory issues, label inspection and training courses.

anna.wedholm@heraxfood.se
(+46) 0708-10 15 86