ANNA SOINI

Jr. Konsult inom regelverks- och livsmedelsfrågor.

Anna är kostvetare och tog sin masterexamen i samhällsvetenskap (inriktning kostvetenskap) vid Uppsala universitet år 2020. Hon har jobbat med mat i varierande yrkesroller sedan 2010, nu senast på hälsoappen Lifesum. Parallellt med studierna har hon även hjälpt flera företag, små och stora, med marknadsföring och produktutveckling. På Herax Food Solutions AB jobbar Anna främst med märkningsgranskning av livsmedel.

anna.soini@heraxfood.se
Tel. 070-810 14 78