ANDREAS BJÖRKHEDEN

Konsult inom livsmedelssäkerhet och kvalitet.

Andreas är livsmedelsagronom och har jobbat inom livsmedelsindustrin sedan 2007. Har erfarenhet inom olika roller, bl.a. inom produktsäkerhet, kvalitetssäkring, märkning, tillämpning av livsmedelslagstiftning och LEAN. Andreas har god kunskap om kött- och charkproduktion och även andra produktgrupper. På Herax Food Solutions AB arbetar Andreas med ledningssystem för livsmedelssäkerhet och kvalitet, ISO/FSSC 22000, HACCP.

andreas.bjorkheden@heraxfood.se
Tel. 070-810 15 84