ANDREA JUNGBLUT

Konsult inom livsmedelssäkerhet och kvalitet.

Andrea är livsmedelsingenjör och har mångårig internationell erfarenhet inom livsmedelsbranschen. Under flera år har hon arbetat med kvalitet och livsmedelssäkerhet på en detaljhandelskedjas inköpsavdelning. Där har hon ansvarat för leverantörskontroller, produktanalyser, sensoriska tester, produktmärkning, myndighetskontakter, kritiska kundreklamationer och varit intern rådgivare i frågor som rör tillämpning av livsmedelslagstiftningen. På Herax Food Solution AB arbetar Andrea med ledningssystem för livsmedelssäkerhet och kvalitet, ISO/FSSC 22000, HACCP och regelverksfrågor.