AMINA LAALLAM

Amina studerar till livsmedelsagronom och har en kandidatexamen i livsmedelsvetenskap. Hon har kunskaper inom produktion, nutrition och hållbarhet i livsmedelskedjan från råvara till färdig produkt. På Herax Food Solutions AB arbetar Amina med regelverksfrågor, märkningsgranskning samt administrativa frågor.

__________

Amina is studying to become a food agronomist and she hold a bachelor’s degree in food science. Her expertise spans production, nutrition and sustainability in the food chain from raw material to finished product. At Herax Food Solutions AB, Amina works with regulatory issues, label inspection and administrative matters.

amina.laallam@heraxfood.se