CAMILLA CHRISTIANSSON

Konsult inom livsmedelssäkerhet och kvalitet.

Camilla är civilingenjör i kemiteknik och har över tio års erfarenhet från livsmedelsindustrin. Hon har bl. a. arbetat som kvalitetschef, livsmedelsinspektör, produkt- och processutvecklare. Under 2005-2013 jobbade hon för en av Storbritanniens största livsmedelsproducenter och fick en bred erfarenhet inom flera livsmedelsområden, t. ex. bageri (bröd och kakor), färdigrätter (kylda och frysta) och marmelader. Camillas stora kompetens och intresse ligger inom kvalitetsledningssystem, BRC, HACCP och faroanalyser.

camilla.christiansson@heraxfood.se

Tel. 070 810 15 86

Related Posts