Märkningsgranskning

MÄRKNINGSGRANSKNING – STEG 1

ARTWORK EXPRESS

Behöver ni ett par extra ögon som granskar märkningen innan förpackningen ska godkännas? Oftast är det tidsbrist och det behövs personer med erfarenhet för att kunna leverera snabbt. Då är vår Artwork express tjänsten för ert företag. Vi utgår från kraven i Informationsförordningen 1169/2011 samt eventuell speciallagstiftning. Vi kontrollerar att:

–bilder eller illustrationer inte är vilseledande

–alla obligatoriska uppgifter finns med i märkningen

–produktbeteckningen är korrekt angiven

–ingredienser och allergener anges korrekt

–tillsatser och funktionsnamn är korrekt angivna

–stavningen är korrekt

–näringsdeklaration är korrekt angiven

–kontroll av textstorlek

–eventuella näringspåstående är korrekta

Vi utgår från de gällande regelverken i Sverige, Danmark, Norge och Finland.

MÄRKNINGSGRANSKNING – STEG 2

ARTWORK – SPECIFICATION CHECK

Artwork Specification Check är en tjänst som innebär att förpackningens märkning och information kontrolleras utifrån en produktspecifikation eller ett recept. Vi utgår från dessa när vi granskar produktens märkning eller så upprättar vi en märkningsspecifikation som sedan kan användas till er designbyrå. Förutom de punkter vi kontrollerar i Artwork Express granskas er produkt utifrån ett 30 tal punkter, bland annat:

–om eventuellt förekommande tillsatser får användas i produkten

–om produkten är berikad kontrolleras mängder och om de får tillsättas i produkten

–närings- och hälsopåståenden

–näringsdeklaration

–om produkten är ekologisk kontrolleras koden för certifieringsorganet

Vi utgår från de gällande regelverken i Sverige, Danmark, Norge och Finland.

Kontakta oss för mer information om pris och leveranstid.

MÄRKNINGSGRANSKNING – STEG 3

ALL INCLUSIVE

All Inclusive är tjänsten som täcker dina behov när du tar fram nya produkter. I All Inclusivetjänsten ingår både Artwork Express och Artwork – Specification Check plus:

-näringsvärdesanalys ackrediterat lab

-riskvärdering av ingående ingredienser

Skicka produktspecifikation, artwork och fysisk produkt så gör vi resten.

Vi utgår från de gällande regelverken i Sverige, Danmark, Norge och Finland.

Kontakta oss för mer information om pris och leveranstid.