Märkningsgranskning

Ta hjälp av oss för att säkerställa att märkningen av era livsmedel uppfyller gällande lagkrav enligt EU-förordning nr 1169/2011 om tillhandahållande av livsmedelsinformation till konsument (informationsförordningen). I beaktande tas även eventuell speciallagstiftning som gäller i Sverige, Danmark, Norge och Finland. Märkningsgranskningen utförs av våra erfarna konsulter och genomförs i nära samarbete och i dialog med kund.

Vi erbjuder tre olika typer av märkningsgranskning: Artwork express, Artwork – specification check samt All inclusive.
Det är upp till er att avgöra vilken granskning som passar er bäst.

ARTWORK EXPRESS
Behöver ni ett par fräscha ögon som granskar märkningen innan förpackningen går i tryck?
Då är artwork express tjänsten för ert företag. Vi utgår från informationsförordningen samt eventuell speciallagstiftning som gäller i Sverige, Danmark, Norge och Finland.

I denna tjänst ingår bl.a. kontroll av att:

-Alla obligatoriska märkningsuppgifter finns med på förpackningen

-Produktbeteckningen är korrekt angiven

-Näringsdeklarationen är korrekt angiven

-Ingredienser och allergener är korrekt angivna

-Livsmedelstillsatser och funktionsnamn är korrekt angivna

-Illustrationer inte är vilseledande

-Stavningen är korrekt

-Textstorleken är korrekt

-Eventuella näringspåståenden och/eller hälsopåståenden används korrekt


ARTWORK – SPECIFICATION CHECK
Detta är en tjänst som innebär att förpackningens märkning och information kontrolleras utifrån en produktspecifikation eller ett recept. Vi använder denna vid granskningen av produkten alternativt upprättar en märkningsspecifikation som sedan kan användas till er designbyrå. Vi utgår från informationsförordningen samt eventuell speciallagstiftning som gäller i Sverige, Danmark, Norge och Finland.

Utöver de punkter vi kontrollerar i Artwork express granskas er produkt utifrån ett 30-tal punkter, bland annat:

-Om eventuellt förekommande livsmedelstillsatser får användas i produkten

-Om produkten är berikad kontrolleras mängder och om medlen får användas i produkten

-Om produkten är ekologisk kontrolleras koden för certifieringsorganet


ALL INCLUSIVE
Detta är den mest omfattade tjänsten när det gäller märkningsgranskning. Vi utgår från informationsförordningen samt eventuell speciallagstiftning som gäller i Sverige, Danmark, Norge och Finland.

I denna tjänst ingår både Artwork express och Artwork – specification check plus:

-Näringsvärdesanalys genomfört av ett ackrediterat laboratorium

-Riskvärdering av produktens ingredienser

Kontakta oss för information om pris och leveranstid.
info@heraxfood.se