Åsa Lindeblad – KRAV

Åsa Lindeblad, marknads- och regelutvecklare på KRAV, för att berätta om den nya EKO-förordningen och KRAV:s arbete med anpassningen.

Tillämpningsdatum för EU:s nya EKO-förordning närmar sig. Grunderna är beslutade och klara men arbetet med ytterligare detaljregler pågår fortfarande. Vi får höra om de större förändringarna i den nya förordningen och de ändringar som kommer att införas i KRAV:s eget regelverk. Dessutom får vi en presentation av det projekt som KRAV arbetar med, tillsammans med flera andra aktörer i livsmedelsbranschen, som syftar till att utveckla nationella riktlinjer för ekologisk produktion.

Läs mer om Märkningsdagen samt anmäl dig https://markningsdagense.wordpress.com/

Följ eventet på Facebook: https://fb.me/e/3rcj4oJ92