Anna Wedholm – Herax Food Solutions

Anna Wedholm, konsult inom livsmedelssäkerhet och kvalitet på Herax Food Solutions, för att berätta om nordisk lansering av berikade livsmedel och kosttillskott: vad som gäller i Norge, Danmark och Finland.

Anna är livsmedelsagronom och har doktorerat inom mjölkproduktlära. Sedan examen 2008 har Anna arbetat med produktutveckling och kvalitet på ett hälsokostföretag. Anna har även tio års erfarenhet av myndighetsarbete på Livsmedelsverket. Där arbetade hon som rådgivare mot företag och kontrollmyndigheter i frågor som rör tillämpning av livsmedelslagstiftningen. På Herax Food Solutions arbetar Anna med regelfrågor, märkningsgranskning och utbildningar.

Läs mer om Märkningsdagen samt anmäl dig https://markningsdagense.wordpress.com/

Följ eventet på Facebook: https://fb.me/e/3rcj4oJ92