Katarina Ladenfors – MarLaw

Katarina Ladenfors, advokat på advokatfirman MarLaw, för att berätta om ny lagstiftning på livsmedelsområdet samt aktuella ärenden i domstol och hos myndigheterna. Likaså om ny praxis om hälsopåståenden som prövats av EU-domstolen och andra intressanta ärenden på livsmedelsområdet.

Katarina Ladenfors är specialiserad på marknadsrätt, avtalsrätt och säljfrämjande åtgärder i Sverige och Norden. Katarina är särskilt inriktad på regleringen om marknadsföring och märkning av livsmedel. Hon är verksam som processombud vid domstol och biträder vid förhandlingar med myndigheter och privata organ. Katarina är även ordförande i IAB:s specialistgrupp Task force Legal & Policy. Flitigt anlitad som föreläsare av universitet, högskolor, organisationer och företag. Författare till Medierätt 2 – Marknadsrätt.

Läs mer om Märkningsdagen samt anmäl dig https://markningsdagense.wordpress.com/

Följ eventet på Facebook: https://fb.me/e/3rcj4oJ92