Leverantörsbedömning


LEVERANTÖRSBEDÖMNING

SÄKRA DINA LEVERANTÖRER

Avstånden krymper och det går att köpa in livsmedel från hela världen. Förutsättningarna för våra kunder och deras leverantörer ser olika ut men kravet på att säkerställa livsmedelssäkerheten och minska sin miljöpåverkan är desamma för alla. Vi kan hjälpa er att utvärdera era leverantörer så de lever upp till era krav samt kartlägga ert företags roll i livsmedelskedjan. Vi tar fram arbetsmetoder som är anpassade efter er unika leverantörskedja med målsättningen att på ett säkert och smidigt sätt få ökad insikt hos era leverantörer. Se exempel nedan på tjänster vi erbjuder för att arbeta mot en kvalitativ och hållbar leverantörskedja.

  • HeraxForms – ett digitalt verktyg som effektiviserar processen för leverantörsbedömning.
  • Leverantörsbedömning
  • Intressent-/väsentlighetsanalys

Vi testar och utvärderar även nödlägen och produktlarm.