Kosmetika

Inom kosmetikaprodukter kan vi hjälpa er med att:

  • Skilja på skyldigheterna mellan Ansvarig person och Distributör
  • Lagring och transportförhållanden
  • Utföra säkerhetsbedömningar – säkerhetsbedömningar kan endast utföras av en person med examensbevis eller annan behörighet efter fullbordad högskoleutbildning med omfattande teoretiska och praktiska studier i farmakologi, toxikologi, medicin eller liknande ämne.
  • Produktinformationdokument – vi hjälper dig skriva, översätta och granska
  • Anmälan av kosmetiska produkter (CNCP) – vi hjälper dig att anmäla kosmetiska produkter till CNCP-portalen