Kemikalier

Inom kemikalier kan vi hjälpa er med att:

Registrera kemikalier i produktregistret

·        Enligt förordning (2008/245) ska varje kemisk produkt som yrkesmässigt tillverkas eller förs in i Sverige anmälas till Kemikalieinspektionen årligen

Märkning

·        CLP (1272/2008)vi hjälper er att uppfylla kraven som ställs enligt CLP förordningen, vi ser även till att era produkter möter de mer specifika kraven på särskilda produkter såsom tvätt – och rengöringsmedel, färger och lacker mm…  

·        Svanen om din produkt är svanenmärkt hjälper vi er att möta de kraven.

Revision av säkerhetsdatablad

·        Vi kan granska säkerhetsdatablad på de nordiska språken (Svenska, Norska, Danska och Finska)