Kemikalier

 

VI KAN HJÄLPA ER MED ATT:
Registrera kemikalier i produktregistret

·        Enligt EU-förordning (2008/245) ska varje kemisk produkt som yrkesmässigt tillverkas eller förs in i Sverige årligen anmälas till Kemikalieinspektionen.

Märkning

·        CLP (1272/2008)vi hjälper er att uppfylla kraven som ställs enligt CLP-förordningen, vi ser även till att era produkter möter de mer specifika kraven på särskilda produkter såsom tvätt – och rengöringsmedel, färger och lacker mm…  

·        Svanen om din produkt är svanenmärkt hjälper vi er att möta de kraven.

Revision av säkerhetsdatablad

·        Vi kan granska säkerhetsdatablad på de nordiska språken (svenska, norska, danska och finska).