NÄRINGS- OCH HÄLSOPÅSTÅENDEUTBILDNING

NÄRINGS- OCH HÄLSOPÅSTÅENDE – GRUNDERNA

Utbildningens syfte

Kursen är tänkt att ge en grundläggande förståelse för de krav som omfattar närings- och hälsopåståenden och kombinerar fundamentala krav och principer med praktiska exempel.

Vem ska gå?

Utbildningen vänder sig till personer på livsmedelsföretag eller kontrollmyndigheter som vill veta mer om reglerna kring märkning och presentation av livsmedel.

Kursinnehåll

  • Bakgrund och syfte med närings- och hälsopåståendeförordningen EU 1924/2006.
  • Vad är närings- och hälsopåståenden?
  • Allmänna och specifika villkor för närings- och hälsopåståenden.
  • Hur vet man vilka påståenden som är godkända?
  • Förutsättningar för att få använda närings- och hälsopåståenden.
  • Vad är ett ospecifikt hälsopåstående och under vilka förutsättningar kan det användas?

När och Var

Solna

  • 19 september
  • 14 november

Helsingborg

  • 26 september
  • 7 november

Pris

4500 kr exkl moms

I priset ingår kursdokumentation, intyg, samt kaffe/te, smörgås och lunch.

Anmälan och frågor

Kontakta Herax Food Solutions AB på joachim.malmberg@heraxfood.se eller ring 0708- 10 11 37 för mer information.

Välkommen!!