Utbildning i närings- och hälsopåståenden

Välkommen till en utbildningsdag om närings- och hälsopåståenden!

Utbildningens syfte
Kursen är tänkt att ge en grundläggande förståelse för de krav som omfattar närings- och hälsopåståenden och kombinerar fundamentala krav och principer
med praktiska exempel.

Vem ska gå?
Utbildningen vänder sig till personer på livsmedelsföretag och kontrollmyndigheter som söker mer kunskap kring märkning och presentation av livsmedel.

Under kursen tittar vi närmare på:
Bakgrund och syfte med EU-förordning 1924/2006 (om näringspåståenden och hälsopåståenden om livsmedel)
Vad ett näringspåstående är
Vad ett hälsopåstående är
Allmänna och specifika villkor för närings- och hälsopåståenden
Hur man vet vilka påståenden som är godkända
Förutsättningar för att få använda närings- och hälsopåståenden
Vad ett ospecifikt hälsopåstående är och under vilka förutsättningar det kan användas

Pris
4500 kr exkl. moms

I priset ingår kursdokumentation, intyg, samt kaffe/te, smörgås och lunch.

För utbildningsdatum, anmälan och frågor:
Kontakta Joachim Malmberg
joachim.malmberg@heraxfood.se
070- 810 11 37

Välkomna!