HÅLLBAR LEVERANTÖRSKEDJA

Avstånden krymper och det går att köpa in livsmedel från hela världen. Förutsättningarna för våra kunder och deras leverantörer ser olika ut men kravet på att säkerställa livsmedelssäkerheten och minska sin miljöpåverkan är desamma för alla. Vi kan hjälpa er att utvärdera era leverantörer så de lever upp till era krav samt kartlägga ert företags roll i livsmedelskedjan.

En kvalitativ och hållbar leverantörskedja ökar säkerheten/reducerar risken att de råvarorna/produkterna ni köper in är producerade med bra kvalitét och goda arbets- och miljöförhållanden vilket i sin tur leder till en ökad kvalitét hos kund och konsument. Vi tar fram arbetsmetoder/tillvägagångssätt justerade/anpassade efter er unika leverantörskedja med målsättningen att på ett säkert och smidigt sätt få ökad insikt hos era leverantörer. Se exempel nedan på tjänster vi erbjuder för att arbeta mot en kvalitativ och hållbar leverantörskedja.
  • Leverantörsbedömning
  • Intressent-/väsentlighetsanalys
  • Testa och utvärdera nödlägen t.ex. återkallelser

Kontakta mig!

Joachim Malmberg

joachim.malmberg@heraxfood.se
Tel. 070 810 11 37