Nya krav för ”fri-från”-produkter

I höst blir det obligatoriskt för företag som märker livsmedel med “fri-från” att anmäla dessa till Livsmedelsverket. Syftet med anmälan är både att stärka kontrollen av livsmedel som riktar sig till särskilt känsliga grupper och att öka tryggheten för dem som äter produkterna. Märkning av glutenfria, mjölkfria och andra “fri-från”-livsmedel …

Goda exempel – Världens bästa matländer och livsmedelsföretag

Goda exempel – Framgångsrecepten från några av världens bästa matländer och livsmedelsföretag I rapporten ”Goda exempel – Framgångsrecepten från några av världens bästa matländer och livsmedelsföretag” identifierar och analyserar Livsmedelsföretagen faktorerna som ligger till grund för Danmarks stora livsmedelsexport, Ben & Jerry’s unika hållbarhetsarbete, Hollands och Nestlés världsledande livsmedelsforskning, Champagnes …

Arbetsmiljöverket genomför EU-kampanj med fokus på kemiska risker

I höst genomför Arbetsmiljöverket omkring 1 500 inspektioner runtom i landet – en av branscherna som ska synas är livsmedelsbranschen. Inspektionerna är en del av myndighetens EU-kampanj där fokus ligger på kemiska risker. Enligt Arbetsmiljöverket kommer man att inspektera huruvida de kemiska riskerna på arbetsplatser runtom i Sverige hanteras enligt …

Europeiska kommissionen antar nya regler om ursprungsmärkning av primärprodukter

Europeiska kommissionen har antagit de nya reglerna om märkning av ursprunget av primärprodukter.  I den nya förordningen om livsmedelsinformation till konsumenter (FIC) måste ursprunget för huvudingrediensen anges om den skiljer sig från livsmedlets ursprung, för att inte vilseleda konsumenterna. De nya reglerna kommer att innefatta mjölk som används som ingrediens …

Transfetter måste elimineras enligt WHO

Världshälsoorganisationen uppmanar alla länder att lagstifta om transfett inom livsmedelsproduktionen. Världshälsoorganisationen WHO uppmanar till ett globalt stopp för användningen av industriellt framställda transfetter inom livsmedelsproduktionen senast 2023. För att hjälpa till lanserade man, den 23 maj, steg-för-steg-guiden “Replace”, som beskriver hur länder kan gå tillväga för att få bort processat …

Hållbar Livsmedelskedja leder till mer hållbara produkter

Initiativet Hållbar Livsmedelskedja, där WWF medverkar som koordinator, har tagit fram en vägledning för mer hållbara produkter i livsmedelskedjan. ”Vägledningen består av två delar. I den första delen analyserar vi vad företagen behöver adressera och visar exempel på åtgärder för att åstadkomma långsiktigt hållbara livsmedel. Därefter visar vi på åtgärder …