Gränsvärdet för dioxiner sänks

Dioxiner i livsmedel farligare än vad som tidigare antagits. Europeiska livsmedelssäkerhetsmyndigheten sänker gränsvärdet för dioxiner i livsmedel. Under tisdagen beslutade den Europeiska livsmedelssäkerhetsmyndigheten, EFSA, att minska den rekommenderade gränsen för dioxin i livsmedel till en sjundedel av den tidigare gränsen från 2001. Anledningen är nya datamodeller som visar att dioxiner …

Märkningsdagen närmar sig!

Försäljningen av ekologiska livsmedel har ökat markant de senaste fem åren och man kan inte längre tala om ekologiska livsmedel som ett slags nischprodukter, de är här för att stanna helt enkelt. Detta gäller inte bara för Sverige utan även för hela EU. EU’s fortsatta arbete i att göra märkningen …

Pantamera ger effekt

Svenskarna blir allt bättre på att panta. 2017 pantades 1,82 miljarder dryckesförpackningar i Sverige, det är 85% av alla som sålts och motsvarar 183 dryckesförpackningar per person. Inställningen till att panta har också blivit mer positiv, många känner att de gör en insats för miljön. Sedan 2015 kan saftproducenter frivilligt …

Forskare, patienter och industri i unikt samarbete om matallergi

Bra mat för alla – ett nationellt kunskapscentrum om matallergi. Genom projektet Bra mat för alla kommer Astma- och Allergiförbundet, tillsammans med Centrum för Allergiforskning (CFA) på Karolinska Institutet och Livsmedelsföretagen, starta upp ett nationellt samordnande kunskapscentrum för matallergi och annan överkänslighet för mat. Födoämnesallergi och annan överkänslighet för mat …