Vi søger en ny kollega, der er verdensmester i danske mærkningsregler!

Herax Food Solutions AB er en konsulentvirksomhed, som har specialiseret sig i spørgsmål vedrørende mærkning af fødevarer, kosttilskud, kemikalier, kosmetik og tekstiler i de nordiske lande. Vores serviceudbud omfatter også hjælp ved implementering af ledelsessystemer inden for kvalitet og fødevaresikkerhed. Kunderne findes over hele verden og har det til fælles, …

Vi vill ha en ny kollega som är världsmästare i danska märkningsregler!

Herax Food Solutions AB är ett konsultföretag som specialiserat sig kring frågor om märkning av livsmedelsprodukter, kosttillskott, kemikalier, kosmetika och textilier i de nordiska länderna. I vårt tjänsteutbud ingår också hjälp vid implementering av ledningssystem för kvalitet och livsmedelssäkerhet. Kunderna finns över hela världen med det gemensamma att de säljer …

Anna Wedholm, är med och arrangerar Märkningsdagen

Anna Wedholm, en av våra härliga medarbetare på Herax Food Solutions. Hon arbetar med livsmedelssäkerhet och kvalitet och hon är med och arrangerar Märkningsdagen. Hon har lång erfarenhet av myndighetsarbete där hon bl a arbetat som rådgivare i frågor kring tillämpning av livsmedelslagstiftning. En viktig målsättning med informationsförordningen och andra …

Katarina ger oss inblick i lagstiftning på livsmedelsområdet

Katarina Ladenfors är specialiserad på marknadsrätt, avtalsrätt och säljfrämjande åtgärder i Sverige och Norden. Katarina är särskilt inriktad på regleringen om marknadsföring och märkning av livsmedel. På årets Märkningsdag får vi en genomgång av ny lagstiftning på livsmedelsområdet samt aktuella ärenden i domstol och hos myndigheterna. Vi tittar närmare på …

Bara en vecka kvar nu till årets Märkningsdag!

Vi ser fram emot att välkomna Björn Andersson, från Förpackningsinsamlingen (FTI) som en av våra talare. Med sitt rikstäckande insamlingssystem för förpackningar har FTI ända sedan det bildades 1995, hjälpt företag att lösa sitt producentansvar.    Förpackningsmärkningen är en del av ett gemensamt nordiskt skyltsystem för samtliga avfallsfraktioner Det är framtaget …

Låt oss presentera ytterligare en av talarna på Märkningsdagen nämligen, Anna De Geer, VD Sprit- och Vinleverantörsföreningen (SVL)

SVL verkar för en samtida alkoholpolitik, hållbara affärsvillkor för branschen och sunda attityder till alkohol och konsumtion. Svensk alkoholnäring har inte bara att förhålla sig till inhemska märkningsregler utan berörs även av det pågående arbetet kring EU:s cancerstrategi och EU:s livsmedelsstrategi. Anna ger oss en inblick i pågående lagstiftningsarbete för …

Kom och lyssna till Victor Munoz!

Victor Munoz kommer till oss på Märkningsdagen och ska prata om detta: På grund av den rådande situationen i Ukraina som kan innebära svårigheter för livsmedelsföretag att få tag i vissa ingredienser har Livsmedelsverket gått ut med ett ställningstagande. I korthet innebär det att företag ska kunna använda slut på …

Glada att ha Martina på Märkningsdagen!

Martina Görnebrand är Livsmedelsagronom och ämneskoordinator på Livsmedelsverket – hon är en av våra talare på Märkningsdagen 9 december. Martina arbetar med livsmedelsinformation vid avdelningen för EU-samordning och export på Livsmedelsverket. I arbetet ingår bland annat att delta i EU-kommissionens arbetsgrupp för livsmedelsinformation och i Codexkommittén för märkning. Hon har …

Webbutbildningar inom märkning av livsmedel!

Här kan du lära dig grunderna eller fördjupa dina kunskaper inom: Övergripande märkningsregler Ingredienser och ingrediensförteckning Livsmedlets beteckning Läs mer:https://heraxfood.se/webbutbildningar/webbutbildningar/ #märkningsutbildning #märkningavlivsmedel #handelsnormer #produktbeteckning #beteckning #ingredienser #ingrediensförteckning #webbutbildning

Märkningsdagen 2022

Missa inte årets möjlighet att hålla dig uppdaterad på nyheter, kommande reglering och praxis på livsmedelsområdet. Läs mer på Märkningsdagens hemsida.  I år sker Märkningsdagen i samarbete med Livsmedel i Fokus. Precis som tidigare år har vi bjudit in några av livsmedelsbranschens främsta företrädare och har förmånen att få presentera nedan …