En mer hållbar Matcirkel

Vi på Herax Food Solutions tycker den nya grönare Matcirkeln är toppen! En inspiration till ett mer hållbart sätt att äta – sånt gillar vi. Kanske kan ge nya idéer till påskmaten! 🥦🥕🥜 Glad Påsk önskar vi på Herax! 🐤 Läs mer: Den grönare Matcirkeln (livsmedelsverket.se) Bild: Livsmedelsverket

Gränsvärden för PFAS i dricksvatten och animaliska livsmedel

Sedan den 1 januari 2023 gäller den nya EU-förordningen 2022/2388, om gränsvärden för vissa PFAS i ägg, fiskeriprodukter, kräftdjur, musslor, kött och slaktbiprodukter. Det finns även ett nationellt gränsvärde för PFAS i dricksvatten som regleras av föreskriften LIVSFS 2022:12. PFAS står för poly- och perfluorerade alkylsubstanser, ett samlingsnamn för en …

Grönt te-extrakt – gränsvärde och märkning

Nyligen har EU-förordning 1925/2006 om tillsättning av vitaminer och mineraler samt andra ämnen till livsmedel uppdaterats. Nu finns ett gränsvärde för (-)-epigallokatekin-3-gallat från grönt te-extrakt. Det tillkommer även ytterligare märkningskrav för livsmedel som innehåller sådant extrakt. Kraven gäller däremot inte för vattenextrakt av grönt te som, efter att ha använts …

Vi søger en ny kollega, der er verdensmester i danske mærkningsregler!

Herax Food Solutions AB er en konsulentvirksomhed, som har specialiseret sig i spørgsmål vedrørende mærkning af fødevarer, kosttilskud, kemikalier, kosmetik og tekstiler i de nordiske lande. Vores serviceudbud omfatter også hjælp ved implementering af ledelsessystemer inden for kvalitet og fødevaresikkerhed. Kunderne findes over hele verden og har det til fælles, …

Vi vill ha en ny kollega som är världsmästare i danska märkningsregler!

Herax Food Solutions AB är ett konsultföretag som specialiserat sig kring frågor om märkning av livsmedelsprodukter, kosttillskott, kemikalier, kosmetika och textilier i de nordiska länderna. I vårt tjänsteutbud ingår också hjälp vid implementering av ledningssystem för kvalitet och livsmedelssäkerhet. Kunderna finns över hela världen med det gemensamma att de säljer …

Anna Wedholm, är med och arrangerar Märkningsdagen

Anna Wedholm, en av våra härliga medarbetare på Herax Food Solutions. Hon arbetar med livsmedelssäkerhet och kvalitet och hon är med och arrangerar Märkningsdagen. Hon har lång erfarenhet av myndighetsarbete där hon bl a arbetat som rådgivare i frågor kring tillämpning av livsmedelslagstiftning. En viktig målsättning med informationsförordningen och andra …