WWF har släppt en ny konsumentguide “Köttguiden”

I Köttguiden 2019 har Världsnaturfonden WWF större fokus på alternativen till köttet, framför allt ostarna. De svenska varianterna av halloumi och hårdost får grönt ljus, men flertalet av de utländska ostarna som inte är ekologiska får rött ljus. WWF har också synat charkdiskarna. Guiden visar att konsumenten bör ställa krav …

Livsmedelsverket startar uppdatering av närings-rekommendationerna

Snart sätter ett hundratal forskare tänderna i arbetet med att uppdatera de nordiska näringsrekommendationerna. Aktuell forskning ska gås igenom och vägas ihop med befintlig kunskap, och det är ett mycket stort arbete. – Det kommer ny forskning om mat och hälsa hela tiden och det är viktigare än någonsin att …

Ny märkning: “Från Sverige” på restauranger

Intresset för matens ursprung är mer aktuellt än någonsin. Nu erbjuds restauranger och restaurangkedjor möjlighet att använda ursprungsmärkningen Från Sverige för att informera sina gäster om matens ursprung. – Många restauranggäster vill veta mer om matens ursprung. Därför är vi glada över att kunna erbjuda restauranger och restaurangkedjor den frivilliga …

Ändringar i CLP-förordningen om klassificering och märkning

Den sjätte och sjunde omarbetade utgåvan av GHS gör det nödvändigt att ändra vissa tekniska bestämmelser om och kriterier för klassificering, förpackning och märkning i förordning (EG) nr 1272/2008. Framförallt innebär denna ytterligare utveckling av GHS att det införs en ny faroklass för okänsliggjorda explosiva ämnen och en ny farokategori, …

Nya ISO 22000, nu på svenska!

ISO 22000 är en internationell ledningssystemstandard för livsmedelssäkerhet. Den kan användas av alla företag som hanterar livsmedel; t.ex. foder- och primärproducenter, tillverkare av ingredienser och färdiga livsmedel, detaljhandel och cateringföretag. Standarden hjälper företag att identifiera, förebygga och minska livsmedelsburna faror genom hela livsmedels- och foderkedjorna. I juni 2018 publicerades en ny …

Skärpta straff för brott mot livsmedelslagen

Den 1 januari 2019 skärps straffen för brott mot livsmedelslagen. Dels återinförs fängelsestraff på upp till två år och dels införs sanktionsavgifter för vissa överträdelser. Den nya skärpningen i regelverket syftar till att ge säkrare livsmedel för konsumenten och dessutom bidra till en rättvisare konkurrens mellan livsmedelsföretagen. I Sverige ska …