JOACHIM MALMBERG

Grundare. Grundaren av företaget har varit verksam i olika ledande befattningar i livsmedelsbranschen sedan 1992. Med erfarenhet från områden som produktutveckling, kvalitet och livsmedelssäkerhet inom bageri- och chokladindustrin togs steget över till att hjälpa livsmedels- och förpackningsföretag som konsult 2004. Under denna tid har erfarenheterna vuxit i och med samarbetet …

ANNA WEDHOLM

Konsult inom livsmedelssäkerhet och kvalitet. Anna är livsmedelsagronom och har doktorerat inom mjölkproduktlära. Sedan examen 2008 har Anna arbetat med produktutveckling och kvalité på ett hälsokostföretag. Anna har även tio års erfarenhet av myndighetsarbete från Livsmedelsverket. Där har hon arbetat som rådgivare mot företag och kontrollmyndigheter i frågor som rör …

ANDREA JUNGBLUT

Konsult inom livsmedelssäkerhet och kvalitet. Andrea är livsmedelsingenjör och har mångårig internationell erfarenhet inom livsmedelsbranschen. Under flera år har hon arbetat med kvalitet och livsmedelssäkerhet på en detaljhandelskedjas inköpsavdelning. Där har hon ansvarat för leverantörskontroller, produktanalyser, sensoriska tester, produktmärkning, myndighetskontakter, kritiska kundreklamationer och varit intern rådgivare i frågor som rör …

ANNELI ANGENBERG

Konsult inom livsmedelssäkerhet och kvalitet. Anneli är kostvetare med inriktning livsmedelssäkerhet och har under flera år arbetat med livsmedeltillsyn för en större kommun. Där har hon fokuserat på kontroll av kosttillskott, grossister och e-handel. På Herax Food Solutions AB arbetar Anneli med regelverksfrågor och märkningsgranskning. anneli.angenberg@heraxfood.se Tel. 0708-10 15 84

MATILDA WICKSTRÖM

Konsult inom regelverk gällande textilier och kemiska ämnen. Matilda är utbildad inom textil och miljövetenskap. Hon har erfarenhet inom CLP, REACH och detergentförordningen, även mångårig erfarenhet inom sömnad. På Herax Food Solutions AB arbetar Matilda med granskning och märkning av kemiska, kosmetiska och textila produkter. matilda.wickstrom@heraxfood.se Tel. 0708-10 51 74

VALERIA LAZAKOVICH

Konsult inom livsmedelssäkerhet och kvalitet. Valeria är nutritionist, även kallat näringsfysiolog som har kunskap om nutrition från en molekylär nivå till ett folkhälsoperspektiv. Sedan examen har hon arbetat som nutritionistassistent på en hälso- och träningsapp. Där har hon arbetat med näringsberäkningar, receptframtagning, översättningar och andra nutritionsrelaterade frågor. Valeria har även …

CECILIA ÅLHED

Konsult inom livsmedelssäkerhet och kvalitet. Cecilia har en masterexamen i kostvetenskap och är utbildad kostvetare. Sedan examen har hon arbetat på både små och stora livsmedelsföretag med bland annat sensoriska analyser, konsumentfrågor, produktreklamationer och produktutveckling. På Herax Food Solution AB arbetar Cecilia framför allt med märkningsgranskning och regelverksfrågor som rör …

Välkommet märkningsverktyg

EU:s nya märkningsverktyg FLIS (Food Labelling Information System) är verkligen välkommet. Det har aldrig varit enklare att snabbt får en samlad bild över vilka obligatoriska uppgifter som ska finnas med i märkningen inom olika produktkategorier. Om du behöver mer hjälp med hur vissa regler ska tolkas eller en granskning av …

Nya föreskrifter för Nyckelhålet

Den 1 mars träder nya föreskrifter (regler) för märkningen Nyckelhålet i kraft. Föreskrifterna finns nu på Livsmedelsverkets webbplats. Nyheter i föreskrifterna är bland annat att fler typer av nyttiga livsmedel kan märkas med Nyckelhålet och att antalet kriterier för färdigrätter minskas. Just nu revideras också de vägledande texter som kompletterar …

Övergångsregeln för närings- och hälsopåståenden i varumärken slutar gälla

I dagsläget får vissa varumärken och märkesnamn som antyder ett närings- eller hälsopåstående användas utan att de följer reglerna i förordningen om närings- och hälsopåståenden, förordning (EG) nr 1924/2006. Undantaget gäller bara produkter som funnits före 1 januari 2005. Det kan till exempel vara produkter där varumärket antyder en hälsoeffekt …