Europeiska kommissionen antar nya regler om ursprungsmärkning av primärprodukter

Europeiska kommissionen har antagit de nya reglerna om märkning av ursprunget av primärprodukter.  I den nya förordningen om livsmedelsinformation till konsumenter (FIC) måste ursprunget för huvudingrediensen anges om den skiljer sig från livsmedlets ursprung, för att inte vilseleda konsumenterna. De nya reglerna kommer att innefatta mjölk som används som ingrediens …

Transfetter måste elimineras enligt WHO

Världshälsoorganisationen uppmanar alla länder att lagstifta om transfett inom livsmedelsproduktionen. Världshälsoorganisationen WHO uppmanar till ett globalt stopp för användningen av industriellt framställda transfetter inom livsmedelsproduktionen senast 2023. För att hjälpa till lanserade man, den 23 maj, steg-för-steg-guiden “Replace”, som beskriver hur länder kan gå tillväga för att få bort processat …

Hållbar Livsmedelskedja leder till mer hållbara produkter

Initiativet Hållbar Livsmedelskedja, där WWF medverkar som koordinator, har tagit fram en vägledning för mer hållbara produkter i livsmedelskedjan. ”Vägledningen består av två delar. I den första delen analyserar vi vad företagen behöver adressera och visar exempel på åtgärder för att åstadkomma långsiktigt hållbara livsmedel. Därefter visar vi på åtgärder …

Fler livsmedel berikas med D-vitamin

Två tredjedelar av den vuxna befolkningen har ett för lågt intag av D-vitamin i relation till de nordiska näringsrekommendationerna (Livsmedelsverkets matvaneundersökning från 2010-2011). Därför utökas nu kraven på obligatorisk D-vitaminberikning av livsmedel och från den 16 maj 2018 ska bl.a. fler sorters mjölkprodukter, vegetabiliska drycker samt matfetter berikas med D-vitamin. …

Minskat matsvinn med ny märkning

Livsmedelsverket öppnar upp för kompletterande information till bäst före-datum på färdigförpackade livsmedel med förhoppning att minska matsvinnet. Frågan återstår om detta informationstillägg på livsmedelsförpackningar kommer ge någon effekt i kampen att minska onödigt matsvinn? Läs mer i artikeln nedan: Ny datummärkning ska minska matsvinnet