Gräsprotein och terroirodling på matexperternas nyordslista

  Matexperternas nyordslista – sju begrepp som matfantaster bör ha koll på:   Total-lokal mat – När maten är lokal ur alla aspekter; råvarorna lokalodlade, maten lokalproducerad och de personer som ansvarar för processen är lokalt anställda. Terroirodling: Växtodlingar inomhus där jordmån och geografiska förutsättningar har imiterats för att återskapa samma …

Ny märkning på mjölkprodukter

Arla kommer från mitten på augusti införa märkningen “OFTA BRA EFTER” på bland annat mjölk-, yoghurt- och filpaketen. Detta för att förtydliga att många produkter ofta håller längre än bäst före-datumet. Vi vill helt enkelt hjälpa konsumenterna att minska matsvinnet. Mejeriprodukter som förvaras rätt har ofta längre hållbarhet än bäst-före-datumet. …

Livsmedelsverkets klimatanpassning av livsmedelssektorn

Klimatet förändras och livsmedelssektorn ställs inför nya utmaningar. Livsmedelsverket visar i sin plan för klimatanpassning hur livsmedelssektorn och Livsmedelsverkets verksamhet kan påverkas av klimatförändringarna.  Alla områden från produktion och kvalitet till leveranssäkerhet kan påverkas. – Hela livsmedelssektorn påverkas på något sätt av klimatförändringarna. Det viktiga är att vi påbörjar arbetet …

Nya krav för ”fri-från”-produkter

I höst blir det obligatoriskt för företag som märker livsmedel med “fri-från” att anmäla dessa till Livsmedelsverket. Syftet med anmälan är både att stärka kontrollen av livsmedel som riktar sig till särskilt känsliga grupper och att öka tryggheten för dem som äter produkterna. Märkning av glutenfria, mjölkfria och andra “fri-från”-livsmedel …

Goda exempel – Världens bästa matländer och livsmedelsföretag

Goda exempel – Framgångsrecepten från några av världens bästa matländer och livsmedelsföretag I rapporten ”Goda exempel – Framgångsrecepten från några av världens bästa matländer och livsmedelsföretag” identifierar och analyserar Livsmedelsföretagen faktorerna som ligger till grund för Danmarks stora livsmedelsexport, Ben & Jerry’s unika hållbarhetsarbete, Hollands och Nestlés världsledande livsmedelsforskning, Champagnes …

Arbetsmiljöverket genomför EU-kampanj med fokus på kemiska risker

I höst genomför Arbetsmiljöverket omkring 1 500 inspektioner runtom i landet – en av branscherna som ska synas är livsmedelsbranschen. Inspektionerna är en del av myndighetens EU-kampanj där fokus ligger på kemiska risker. Enligt Arbetsmiljöverket kommer man att inspektera huruvida de kemiska riskerna på arbetsplatser runtom i Sverige hanteras enligt …