Nya krav för ”fri-från”-produkter

I höst blir det obligatoriskt för företag som märker livsmedel med “fri-från” att anmäla dessa till Livsmedelsverket. Syftet med anmälan är både att stärka kontrollen av livsmedel som riktar sig till särskilt känsliga grupper och att öka tryggheten för dem som äter produkterna. Märkning av glutenfria, mjölkfria och andra “fri-från”-livsmedel …

Goda exempel – Världens bästa matländer och livsmedelsföretag

Goda exempel – Framgångsrecepten från några av världens bästa matländer och livsmedelsföretag I rapporten ”Goda exempel – Framgångsrecepten från några av världens bästa matländer och livsmedelsföretag” identifierar och analyserar Livsmedelsföretagen faktorerna som ligger till grund för Danmarks stora livsmedelsexport, Ben & Jerry’s unika hållbarhetsarbete, Hollands och Nestlés världsledande livsmedelsforskning, Champagnes …

Arbetsmiljöverket genomför EU-kampanj med fokus på kemiska risker

I höst genomför Arbetsmiljöverket omkring 1 500 inspektioner runtom i landet – en av branscherna som ska synas är livsmedelsbranschen. Inspektionerna är en del av myndighetens EU-kampanj där fokus ligger på kemiska risker. Enligt Arbetsmiljöverket kommer man att inspektera huruvida de kemiska riskerna på arbetsplatser runtom i Sverige hanteras enligt …

Fler gör mer – för att minska matsvinnet

42 sätt att minska matsvinnet. Ny svensk handlingsplan går under namnet “Fler gör mer” – ska halvera matsvinnet fram till 2030. Nu har Livsmedelsverket, Naturvårdsverket och Jordbruksverket lämnat sin nationella handlingsplan ”Fler gör mer” till regeringen. Initiativet till planen, som berör hela livsmedelskedjan, togs förra året och arbetet med planen …

WCRF uppdaterar råd om mat, fysisk aktivitet och cancer

World Cancer Research Fund, WCRF, har uppdaterat sina rekommendationer för att förebygga cancer. Det viktigaste rådet är precis som tidigare att hålla en hälsosam vikt. – Det är en kvalitetskontroll för oss att se att WCRF:s rekommendationer ligger i linje med Livsmedelsverkets råd som syftar till att minska risken för …

Transfetter måste elimineras enligt WHO

Världshälsoorganisationen uppmanar alla länder att lagstifta om transfett inom livsmedelsproduktionen. Världshälsoorganisationen WHO uppmanar till ett globalt stopp för användningen av industriellt framställda transfetter inom livsmedelsproduktionen senast 2023. För att hjälpa till lanserade man, den 23 maj, steg-för-steg-guiden “Replace”, som beskriver hur länder kan gå tillväga för att få bort processat …

Hållbar Livsmedelskedja leder till mer hållbara produkter

Initiativet Hållbar Livsmedelskedja, där WWF medverkar som koordinator, har tagit fram en vägledning för mer hållbara produkter i livsmedelskedjan. ”Vägledningen består av två delar. I den första delen analyserar vi vad företagen behöver adressera och visar exempel på åtgärder för att åstadkomma långsiktigt hållbara livsmedel. Därefter visar vi på åtgärder …

Syrsor kan bli vardagsmat i framtiden

Odlade syrsor kan födas upp på ogräs och biprodukter från jordbruk och livsmedel. Det visar den första svenska avhandlingen om syrsor som livsmedel. https://livsmedelifokus.se/default.asp?id=754&show=more&titel=

Fler livsmedel berikas med D-vitamin

Två tredjedelar av den vuxna befolkningen har ett för lågt intag av D-vitamin i relation till de nordiska näringsrekommendationerna (Livsmedelsverkets matvaneundersökning från 2010-2011). Därför utökas nu kraven på obligatorisk D-vitaminberikning av livsmedel och från den 16 maj 2018 ska bl.a. fler sorters mjölkprodukter, vegetabiliska drycker samt matfetter berikas med D-vitamin. …