Herax Food Solutions

Herax Food Solutions

Konsulter inom livsmedelssäkerhet, kvalitet och hållbarhet
STRATEGI & UTVECKLING
Kvalitéts- och hållbarhetsarbetet grundar sig i en tydlig strategi med mätbara mål och engagerad personal. Genom att arbeta med livsmedelssäkerhet, miljöprestanda och social rättvisa har ert företag möjlighet att utveckla nya affärsmöjligheter och kommunikationsverktyg tillsammans...
HÅLLBAR LEVERANTÖRSKEDJA
Avstånden krymper och det går att köpa in livsmedel från hela världen. Förutsättningarna för våra kunder och deras leverantörer ser olika ut men kravet på att säkerställa livsmedelssäkerheten och minska sin miljöpåverkan är desamma för...
PRODUKTION & PRODUKTER
Strategier och omvärldsbevakning är viktiga delar i hållbarhetsarbetet och är grunden till det som sker inom företaget. Vi utgår från detta i uppdrag som rör produktinformation, redlighet eller att utforma säkra och hållbara processer för...

STRATEGI & UTVECKLING

Kvalitéts- och hållbarhetsarbetet grundar sig i en tydlig strategi med mätbara mål och engagerad personal. Genom att arbeta med livsmedelssäkerhet, miljöprestanda och social rättvisa har ert företag möjlighet att utveckla nya affärsmöjligheter och kommunikationsverktyg tillsammans med nöjdare kunder och personal. Vi tar fram strategier och utför analyser som anpassas efter era behov med strävan mot en positiv utveckling/lönsamhet för ert företag.

För oss är Hållbarhet ett begrepp som innefattar livsmedelssäkerhet, minskad miljöpåverkan och social rättvisa. Genom åren har vi samlat på oss olika erfarenheter när det gäller att hjälpa kunder i hur man blir ett hållbart företag. Vägen dit kan se olika ut men vi kan hjälpa er att hantera de här verktygen. 

Kvalitéts- och hållbarhetsarbetet grundar sig i en tydlig strategi med mätbara mål och engagerad personal. Genom att arbeta med livsmedelssäkerhet, miljöprestanda och social rättvisa har ert företag möjlighet att utveckla nya affärsmöjligheter och kommunikationsverktyg tillsammans med nöjdare kunder och personal. Vi tar fram strategier och utför analyser som anpassas efter era behov med strävan mot en positiv utveckling/lönsamhet för ert företag. Se exempel nedan på tjänster vi erbjuder för att uppnå önskad kvalitéts- och hållbarhetsutveckling i ert företag.

LIVSMEDELSSÄKERHET

 • Riskvärdering
 • Matbedrägeri
 • Stöd vid certifiering av verksamhet:
  – IP Livsmedel
  – FSSC 22000
  – BRC Global Standard – Food
  – ISO 22000:2005
 • Stöd vid certifiering av produkter:
  – EU-ekologisk
  – KRAV
  – Svanen
 • Trender & Lagbevakning
HÅLLBARHET

 • Hållbarhetsanalyser
 • Hållbarhetsmål
 • ISO 14001
 • Policyer
 • Trender & Lagbevakning

Kontakta mig!

Marcus Persson
Konsult inom miljö och hållbarhet
marcus.persson@heraxfood.se
Tel. 070 810 14 78

 

NYHETER

Europeiska kommissionen antar nya regler om ursprungsmärkning av primärprodukter
Europeiska kommissionen antar nya regler om ursprungsmärkning av primärprodukter
Europeiska kommissionen har antagit de nya reglerna om märkning av ursprunget av primärprodukter.  I den nya förordningen om livsmedelsinformation till konsumenter (FIC) måste ursprunget för...
Läs mer
WCRF uppdaterar råd om mat, fysisk aktivitet och cancer
WCRF uppdaterar råd om mat, fysisk aktivitet och cancer
World Cancer Research Fund, WCRF, har uppdaterat sina rekommendationer för att förebygga cancer. Det viktigaste rådet är precis som tidigare att hålla en hälsosam vikt....
Läs mer
Transfetter måste elimineras enligt WHO
Transfetter måste elimineras enligt WHO
Världshälsoorganisationen uppmanar alla länder att lagstifta om transfett inom livsmedelsproduktionen. Världshälsoorganisationen WHO uppmanar till ett globalt stopp för användningen av industriellt framställda transfetter inom livsmedelsproduktionen...
Läs mer
Hållbar Livsmedelskedja leder till mer hållbara produkter
Hållbar Livsmedelskedja leder till mer hållbara produkter
Initiativet Hållbar Livsmedelskedja, där WWF medverkar som koordinator, har tagit fram en vägledning för mer hållbara produkter i livsmedelskedjan. ”Vägledningen består av två delar. I...
Läs mer

HÅLLBAR LEVERANTÖRSKEDJA

Avstånden krymper och det går att köpa in livsmedel från hela världen. Förutsättningarna för våra kunder och deras leverantörer ser olika ut men kravet på att säkerställa livsmedelssäkerheten och minska sin miljöpåverkan är desamma för alla. Vi kan hjälpa er att utvärdera era leverantörer så de lever upp till era krav samt kartlägga ert företags roll i livsmedelskedjan.

En kvalitativ och hållbar leverantörskedja ökar säkerheten/reducerar risken att de råvarorna/produkterna ni köper in är producerade med bra kvalitét och goda arbets- och miljöförhållanden vilket i sin tur leder till en ökad kvalitét hos kund och konsument. Vi tar fram arbetsmetoder/tillvägagångssätt justerade/anpassade efter er unika leverantörskedja med målsättningen att på ett säkert och smidigt sätt få ökad insikt hos era leverantörer. Se exempel nedan på tjänster vi erbjuder för att arbeta mot en kvalitativ och hållbar leverantörskedja.

 • Leverantörsbedömning
 • Intressent-/Väsentlighetsanalys
 • Testa och utvärdera nödlägen t.ex. återkallelser

Kontakta mig!

Joachim Malmberg

joachim.malmberg@heraxfood.se
Tel. 070 810 11 37

Vi som jobbar på Herax Food Solutions

JOACHIM MALMBERG
JOACHIM MALMBERG
Grundare, konsult inom livsmedelssäkerhet och kvalitet. Grundaren av företaget har varit verksam i olika ledande befattningar i livsmedelsbranschen sedan 1992. Med erfarenhet från områden som...
Läs mer
CAMILLA CHRISTIANSSON
CAMILLA CHRISTIANSSON
Konsult inom livsmedelssäkerhet och kvalitet. Camilla är civilingenjör i kemiteknik och har över tio års erfarenhet från livsmedelsindustrin. Hon har bl. a. arbetat som kvalitetschef,...
Läs mer
MARIA KULLSAND
MARIA KULLSAND
Konsult inom livsmedelssäkerhet och kvalitet Maria är livsmedelsagronom och har jobbat i livsmedelsindustrin sedan 2006. Hon har bl.a. arbetat som produktutvecklare, processutvecklare och kvalitetsansvarig i...
Läs mer
MARCUS PERSSON
MARCUS PERSSON
Konsult inom miljö och hållbarhet Marcus är Internationell Master i Environmental Management & Policy och har en bred kunskap inom miljö- och hållbarhetsområdet, både nationellt...
Läs mer
JASMINE GUSTAFSSON
JASMINE GUSTAFSSON
Juniorkonsult inom livsmedelssäkerhet och kvalitet Jasmine har en kandidat i Kostvetenskap och har främst arbetat som kvalitetsansvarig i livsmedelsbutik. Hon har bred kunskap inom exempelvis...
Läs mer

PRODUKTION & PRODUKTER

Strategier och omvärldsbevakning är viktiga delar i hållbarhetsarbetet och är grunden till det som sker inom företaget. Vi utgår från detta i uppdrag som rör produktinformation, redlighet eller att utforma säkra och hållbara processer för hantering av exempelvis kemikalier.

Myndigheter, kunder och konsumenter driver på kvalitéts- och hållbarhetskraven till att ständigt förändras genom snabba trender och nya/uppdaterade lagar/förordningar. En kvalitativ och hållbar produktion leder till livsmedelssäkra produkter som är anpassade efter dagens hållbarhetsutmaningar vilket ger en ökad resiliens mot de ständiga förändringar som sker. Vi informerar er om de senaste trenderna och lagarna och tar fram förslag på effektiva åtgärder med syfte att möte behovet från era intressenter. Se exempel nedan på tjänster vi erbjuder för att kvalitetssäkra er produktion och era produkter.

PRODUKTION

 • Förpackningsvikt
 • Egenkontrollprogram
 • Kemikaliehantering & Riskbedömning
 • Processutveckling

PRODUKTER

 • Märkningsgranskning & Översättning
 • Närings-, Hälso- & Miljöpåståenden
 • Produktspecifikation
 • Produktutveckling

Kontakta mig!

Camilla Christiansson
Konsult inom livsmedelssäkerhet och kvalitet
camilla.christiansson@heraxfood.se
Tel. 070 810 15 86

 Vi erbjuder även operativt stöd & utbildningar inom de olika tjänsterna.